(US)
not logged in • log inregister

Banícky kahanec
Kamil Miton

Mateusz Bartel

Vavo Tom Polk, vpravo Vlastimil Babula

Vavo Jn Marko, vpravo ubomr Ftnik

Turnaj otvoril predseda Trenianskeho samosprvneho kraja MUDr. Pavol Sedlek

Medzinrodn rozhodca Jozef Kysel

www.sachprievidza.sk ©2009 Šachový Klub Prievidza

contact